Kansrijk Brandevoort: iedereen mag meedoen!

Een aantal vrijwilligers is eind 2022 gestart met een ambitieus plan om van Brandevoort een samenleving te maken waarin men graag voor elkaar klaarstaat en de verbinding zoekt: Kansrijk Brandevoort.
Met Kansrijk Brandevoort willen de vrijwilligers samen met de wijkraad, met groeperingen uit de wijk, met professionele organisaties het individuele welzijn van de bewoners verbeteren en een wijk creëren/behouden waarin men zich thuis voelt. We gaan uit van vertrouwen, het wegnemen van drempels, willen de sociale samenhang bevorderen, een positieve blik, ontmoeten en samenwerken. Een wijk waar iedereen mag meedoen.
Vanuit Kansrijk Brandevoort zijn al diverse activiteiten gestart. Hier volgen enkele voorbeelden:
  • Bij de buurttuin Brandevoort zijn weggeef kasten in de maak. Daarin komen groenten en fruit die over zijn van de oogst gelegd en mogen bewoners gratis meenemen. Ook zijn de kasten bedoelt om houdbare etenswaren in te leggen door mensen die over/teveel hebben voor anderen.
  • we zijn voornemens om voor mensen, die het zelf niet meer kunnen, een Helpende handen team op te zetten om klusjes te doen, of te helpen bij het opknappen van tuintjes. Hiervoor zoeken we een aantal enthousiaste vrijwilligers.
  • Ook zoeken we vrijwilligers om als maatje samen boodschappen te doen of om gezellig samen koffie te drinken, dan kun je ook bij Kansrijk terecht.
  • Bij Kansrijk Brandevoort ontvangen we via de Digitale Wensbox wensen voor anderen of voor jezelf. Je kunt de wensen doorgeven via info@kansrijkbrandevoort.nl  of 06-13134103. We doen ons uiterste best om de wensen te vervullen.
  • Heb je hulp nodig om de financiën weer op orde te krijgen, meld je. We zoeken deskundigen om je hiermee te helpen.
  • De Wijkpreventie- en buurtteams worden gevormd door vertegenwoordigers van veel inwoners van onze wijk. Deze willen door een gezamenlijke, preventieve aanpak op het gebied van de omgevingsveiligheid te behouden en tot nieuwe verbindingen in de buurten te komen. Op dit moment zijn er vele niet (meer) actief. We zoeken vrijwilligers die enthousiast deze teams (in hun buurt) mee op willen bouwen.

Iedereen mag meedoen

Heb je belangstelling, ideeën, wil je zelf meehelpen of heb je hulp nodig, neem dan contact op via 06-13134103. Of via info@kansrijkbrandevoort.nl

Kansrijk Brandevoort bestaat uit een kerngroep, die de activiteiten organiseert, advies geeft en zorgt dat de uitgangspunten niet uit het oog verloren worden. Verder is er regelmatig overleg met de buurtorganisaties en de professionals. Er zijn veel organisaties en vrijwilligers bij Kansrijk Brandevoort betrokken. Samen ondersteunen zij het initiatief en zorgen zij ervoor dat iedereen mag meedoen.