ORGANISATIE

Informatie omtrent de organisatie, ontstaan en doelstellingen van Kansrijk Brandevoort.

Bij Kansrijk zijn ongeveer 35 organisaties betrokken, waarvan een vijfentwintigtal uit Brandevoort. Overleg vindt plaats tijdens de bijeenkomsten van de Kerngroep, die bestaat uit de vrijwilligers/uitvoerders, professionals van lichamelijke- en geestelijke gezondheid van jongeren en ouderen. Daarnaast is er met die organisaties die achter de voordeur komen een samenwerking ontstaan om tot oplossingen te komen. Tot slot willen we de buurtpreventieprojecten en de buurtverenigingen opnieuw leven in blazen. Eén tot 2-maal per jaar ontmoeten we elkaar bij netwerk lunches.
Kansrijk is een flexibele beweging die juist kansen ziet en aanpakt, zaken kunnen goed gaan, maar kunnen ook mislukken of een andere aanpak nodig hebben. Laat het ons weten zodat we het kunnen aanpassen.

ONTSTAAN

Bij de aanpak van problemen, we spreken liever van uitdagingen, wordt vaak uitgegaan van organisaties en structuren, die van bovenaf bepalen hoe we tot oplossingen moeten komen. Eind 2017 ontstond de gedachte, dat het anders moet. Dat we uit moeten gaan van de mensen die het betreft en van daaruit kijken hoe we door samenwerking kunnen komen tot een praktische aanpak, dat tot resultaat leidt. Ook omdat organisaties uit de eigen cocon durven te stappen en te reflecteren op het eigen functioneren om het beter, anders en samen te doen.

Vanaf december ’22 zijn we vele gesprekken gaan voeren. Niet alleen met professionele organisaties, maar ook met organisaties uit de wijk. Deze gesprekken waren zeer positief en hebben geleid tot een productieve samenwerking tussen de vele partijen, die bij Kansrijk betrokken worden.

Zoals aangegeven, wil Kansrijk vanuit de wijk kijken wat nodig is om het welzijn van individuele bewoners te verbeteren. Als basis gebruiken we de cijfers van de G.G.D. en natuurlijk de inbreng van de bewoners, de vele deelnemers en de vrijwilligers.

DOELSTELLING

Verbeteren van de verbindingen en het welzijn van de wijkbewoners door kansen te creëren om mee te doen:

 •  Drempels over en weer wegnemen
 •  Uitgaan van vertrouwen
 •  Mensen uitnodigen voor ontmoeting en te zorgen voor een warme overdracht.
 •  Samenhang binnen buurten en straten te bevorderen
 •  Nieuwe bewoners welkom heten
 •  Vrijwilligers en professionals betrekken
 •  Samen optrekken met de mensen die achter de voordeur komen
 •  Positief frame: bv. geen eenzaamheid maar gezelligheid

AANDACHTSPUNTEN

Aandachtspunten die gelden voor Brandevoort (volgens GGD/Gemeente Helmond)

 • Eenzaamheid onder ouderen en jongeren.
 • Het alcoholgebruik in Brandevoort is hoger dan de overige wijken van Helmond. Wellicht is dat een item waar bewegen en voeding via het Jibb aandacht aan kan schenken.
 • Tot slot de jongeren en senioren, die sociaal buitenspel staan, omdat er te weinig financiële middelen zijn om de kosten te voldoen en “leefgeld” over te houden. Denk aan de “werkende armen”, de alleenstaand of niet fulltime werkende ouders met kleine kinderen en hoge lasten en de ouderen met alleen AOW.

UITGANGSPUNTEN

Onze aanpak gaat uit van vertrouwen, denken in mogelijkheden, wegnemen van drempels, bevorderen van sociale cohesie, een positieve blik, ontmoeten, zorgen voor een warme overdracht, empathische benadering, mensen welkom heten, vrijwilligers en professionals betrekken en samen optrekken met de mensen, die achter de voordeur komen.