ONDERSTEUNENDE GROEPERINGEN

Hier een overzicht van de ondersteunende en zeer belangrijke groepen die Kansrijk helpen.

Kern- en Klankbord groepen

Winkeliersvereniging
Brandevoort

Wijkagent
Brandevoort

Netwerkbijeenkomsten voor professionals en organisaties in de wijk (ruim 58 deelnemers)